Odbiór zaświadczeń CKE z egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego

Dyrektor Szkoły, Pani Joanna Baran, wraz z wychowawcą klasy 8 Panią Marią Ficak,

zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Przemyślu,

po odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty,

dnia 3 lipca 2024r. tj. środa o godz. 10.00.

 

We wtorek, 9 lipca 2024r. o godz. 10.00. zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór Świadectw z wynikami Egzaminu Maturalnego.

Do zobaczenia!

Na skróty