XXII Międzyszkolny Konkurs z okazji Dnia wody

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Arboretum w Bolestraszycach
zorganizowało już po raz XXII Międzyszkolny Konkurs i Konferencję na temat: „Flora i
fauna słodkowodna" - Jak zmieniające się warunki takie jak susza, powódź, zanieczyszczenia,
presja gospodarcza wpływają na dobrostan roślin i zwierząt żyjących w zbiornikach wodnych,
ciekach oraz na terenach podmokłych?
W konkursie brał udział uczeń klasy 5 Michał Charydczak, który przygotował pracę
pisemną, multimedialna i rysunek. Jego praca pisemna i multimedialna zostały wysoko
ocenione przez komisję konkursową. Michał zajął I miejsca w obu kategoriach.
Zwycięzcy składamy serdeczne gratulacje.

 

 

 

Na skróty